Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số căn:
50
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HDTC
Loại: Nhà phố Trạng thái:
Số Block:2 Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:50 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HDTC
Loại: Nhà phố
Trạng thái:
Số Block:2
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:50
Ngày hoàn thành:
3