Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
24
Số tầng:
Số căn:
13000
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HDTC
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block:24 Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng: 40%
Số căn hộ:13000 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HDTC
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:24
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng: 40%
Số căn hộ:13000
Ngày hoàn thành:
3