Showing all 3 results

Giá: 80tr - 85tr/m2
  • Số căn hộ: 50
  • Mật độ xây dựng: 30%
3