Showing all 1 result

Giá: 70tr - 80tr/ m2
  • Số căn hộ: 13000
  • Mật độ xây dựng: 40%
3